Van uit de visie dat alle kinderen binnen hun mogelijkheden mee moeten kunnen doen is de stichting tot stand gekomen.

Ons doel is om bruggen te maken en wegen te vormen binnen de huidige maatschappij waar ieder kind mee kan doen op zijn of haar eigen  manier.

 

We hopen mensen vanuit een andere perspectief te kunnen laten kijken en kinderen de kans te geven mee te doen en zich te ontwikkelen zowel sociaal emotioneel als cognitief.

Wij bieden maatwerk in zorg en onderwijs. Ons aanbod wordt aangepast en toegesneden op de behoefte van een kind.

Wij streven naar samenwerking tussen verschillende expertises vanuit liefdevolle en oprechte aandacht.

Met zijn allen één geheel.

ONZE DOELGROEP

Kinderen met een prikkel- en informatieverwerkings-probleem en/of een complexe hulpvraag die niet in een grote groep tot hun recht komen.

ONS CONCEPT:
Wij bieden maatwerk in zorg en onderwijs, in de klas maar ook op locatie. Onze begeleiding en activiteiten worden aangepast en toegesneden op de behoefte van een kind.

ONZE FILOSOFIE:
We streven naar een samenwerking tussen verschillende expertises  vanuit liefde volle en oprechte aandacht.

Wij vinden dat het voor alle kinderen mogelijk moet zijn om naar school te kunnen en deel te nemen aan buitenschoolse activiteiten.

Bij PasWijs werken we met basisschool leerlingen met een prikkel- en informatie verwerkingsprobleem en een complexe hulpvraag.

Wij bieden maatwerk in zorg en onderwijs. Het lesmateriaal en activiteiten wordt aangepast en toegesneden op de behoefte van een kind. Wij streven naar samenwerking tussen onderwijs en zorgprofessionals vanuit liefdevolle aandacht. met zijn allen één geheel.

#Paswijs #CB de Zwaluw# onze zorgaanbieders en Juffen #stichtinggehandicaptekind #sameneen #inclusie #samennaarschoolklas

ONS DOEL:
Vanuit vertrouwen (weer) leren.

ONZE DOELGROEP

Basisschool leerlingen met een prikkel- en informatieverwerkingsprobleem en een complexe hulpvraag die thuiszitten, niet naar school gaan of veel afwezig zijn.

ONS CONCEPT:
Wij bieden maatwerk in zorg en onderwijs, in de klas maar ook op locatie. Het lesmateriaal wordt aangepast en toegesneden op de behoefte van een kind.

ONZE FILOSOFIE:
Wij streven naar samenwerking tussen onderwijs en  zorgprofessionals vanuit liefdevolle aandacht.