Van uit de visie dat alle kinderen binnen hun mogelijkheden mee moeten kunnen doen is de stichting tot stand gekomen.

Ons doel is om bruggen te maken en wegen te vormen binnen de huidige maatschappij waar ieder kind mee kan doen op zijn of haar eigen  manier.

We hopen mensen vanuit een andere perspectief te kunnen laten kijken en kinderen de kans te geven mee te doen en zich te ontwikkelen zowel sociaal emotioneel als cognitief.

Met zijn allen één geheel.

ONZE DOELGROEP

Kinderen met een prikkel- en informatieverwerkings-probleem en/of een complexe hulpvraag die niet in een grote groep tot hun recht komen.

ONS CONCEPT:
Wij bieden maatwerk in zorg en onderwijs, in de klas maar ook op locatie. Onze begeleiding en activiteiten worden aangepast en toegesneden op de behoefte van een kind.

ONZE FILOSOFIE:
We streven naar een samenwerking tussen verschillende expertises  vanuit liefde volle en oprechte aandacht.