Stichting PasWijs is opgericht om ieder kind de kans te geven mee te kunnen doen in onze samenleving.

Als Stichting PasWijs zijn wij heel tevreden met het Samenwerkingsverband en De Zwaluw. Zij ondersteunen PasWijs bij schoolzaken, aanmeldprocedures etc.  

Om het bestaande onderwijsaanbod uit te breiden. 

Wij bieden elk kind een aanbod op maat.

Wij richten ons in onze klas op kinderen met: 

* Prikkel- en informatieverwerkingsproblematiek.
* Autisme  en PDD-NOS
* ADHD
* Hechtingsproblematiek
* Disharmonisch ontwikkelingsprofiel
* Andere onbegrepen problematiek

Wij bieden: 

* Een schoolomgeving waarin kinderen tot ontwikkeling kunnen komen

* Een sociale setting gelegen naast een reguliere basisschool

* Een inclusieve setting

* Kennis en inzicht in hoe een kind kan leren
* Leren omgaan met emoties
* Ontwikkeling van taalvaardigheid
* Ontwikkeling van schoolvaardigheden

 

“Samen naar School klas”.

De “Samen naar School Klas” is ontstaan vanuit