Stichting PasWijs

Stichting PasWijs

Stichting PasWijs zet zich in voor maatschappelijke inclusie van alle kinderen. 

Alle kinderen hebben recht op onderwijs en om mee te doen met activiteiten in hun vrije tijd.

Dit is het uitgangspunt van stichting PasWijs. 

Kinderen met een prikkel of informatieverwerkingsstoornis raken snel overprikkeld op school en in sociale situaties en kunnen het dan niet meer overzien.

Deze kinderen kunnen vaak niet mee doen en zitten thuis wanneer  een kind deze hulpvraag heeft. Vaak komen deze kinderen in een grotere groep niet tot hun recht.

Toch willen ze net als andere kinderen naar school gaan en meedoen.

 Stichting PasWijs zet zich in voor deze kinderen.